Сайт учителя школи №1 м.Селидового Реви Л.В.
П`ятниця, 07.08.2020, 17:56

 Підсумки 2011

Меню сайту
Форма входу
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Аналіз

роботи МО  вчителів інформатики

м.Селидового  за  2011 рік.

У 2011 навчальному році організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних здійснюється відповідно до Типових навчальних планів, затвердженими наказом МОН України.

Усі вчителі інформатики міста в своїй роботі забезпечують максимально сприятливі умови для розумового, морального, емоційного розвитку особистості, всебічного розкриття їх здібностей, творчого мислення; чітко визначають завдання навчання, добиваються засвоєння учнями програмного матеріалу, використовують різні форми уроків.

У всіх закладах міста забезпечені умови для фундаментальної загальноосвітньої підготовки з предмету інформатики. Заняття з інформатики в закладах проводяться на базі навчальних комп'ютерних комплексів, але в багатьох школах техніка не відповідає сучасним вимогам,  комп'ютери потребують переоснащення, тому що техніка застаріла.

У 2011 році вчителі міста Селидове працювали над проблемою « Удосконалення професійноï кваліфікаціï педагогічних кадрів, підвищення результативності та якості освіти шляхом впровадження компетентнісно- орієнтованого підходу в навчально-виховний процес».

Основні напрямки роботи МО:

1. Організація активної адресної допомоги вчителям у використанні передових технологій для формування  розумової та інформаційної культури учнів у процесі викладання інформатики.

2.  Використання педагогічних програмних засобів на уроках інформатики. Організація та проведення уроків з використанням програмних засобів.

3.  Забезпечення вчителів матеріалами методичного характеру   (в електронному варіанті).

4. Вдосконалення педагогічної майстерності.

5. Підготовка учнів до олімпіад.

6. Демонстрація позитивного творчого досвіду (на уроках і позакласних заходах та заняттях). Творчі звіти вчителів.

7. Інформаційно-методичні наради.

8. Використання проектної методики для формування навичок мислення високого рівня на уроках інформатики.  

Учителя  самостійно добирають засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначають форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті,  лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням пропонується перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

      Склад вчителів, які мають стаж роботи вчителем інформатики:

 

0 років

<3 років

Бiльше 5 років

     1

7

5
Стан  викладання iнформатики в школах мiста здiйснюють 13 викладачiв  iнформатики. Мають фахову спецiальнiсть викладачiв  iнформатики  вчителi Полiшко Л.Ι., Якiвчик О.В.,  Кобец О.О та Черняк О.Є.,   математики ( 6 ), вчитель хiмiï та бïологiï (3).

 Розумiючи, що невiд’ємним компонентом життєвоï компетентностi сучасноï людини є iнформацiйна компетентнiсть, всi вчителi iнформатики бiльше уваги стали придiляти вивченню нових iнформацiйних технологiй в школi. Цьому сприяла можливiсть вивчення факультативних курсiв та курсiв за вибором. Ця робота проводиться майже у всіх  школах  та  гiмназiï.

Дедалi курс iнформатики стає найважливiшою частиною неперервноï освiти людини на всiх етапах навчання: дошкiльноï, початковоï, середньоï та повноï освiти у мiстi. Аналiзуючи цю роботу бажано вiдмiтити значнi змiни у поглядах на шкiльну iнформатику взагалi, однак у школах мiста переробцi змiсту вивчення курсу, переходу до повноцiнного загальноосвiтнього курсу вивчення iнформатики не придiляється належноï уваги. Вивчення iнформатики в початкових класах вiдбувається тiльки в школi  № 2 та № 13.

Тiльки учнi Селидiвськоï гiмназiï бiльш менш пiдготовленi до участi в другому турi мiжпредметних олiмпiад з iнформатики. На протязi кiлькох останнiх рокiв пернеможцями цих олiмпiад стають учнi 8-11 класiв гiмназiï. Вчитель Караша Г.Ι. пiдготувала переможцiв цих олiмпiад. Бiльша частина шкiл мiста участь у цих змаганням не приймає.

Треба вiдмiтити, що вже третій рік підряд  учнi нашого мiста приймають участь у мiжнародному конкурсi з iнформатики

« Бобер» ( школи № 1, № 6,  № 2, № 13 та гiмназiя). Всього прийняло участь по місту 135 учнів, з яких четверта частина отримала відмінні та добрі результати. 

Аналiзуючи виконання плану роботи за рiк слiд вiдзначити, що було проведено 5 засiдань , на яких було розглянуто такi питання:

- «Методика викладання курсу за вибором « Компютерні презентації». ( Семінар)

-  « Викладання інформатики в 10 класі».

- «Організація роботи з обдарованими дітьми.»   ( постійно)

- «Знайомство з графічним редактором Paint.net та виконання практичної  роботи »

Систематично знайомитися з новинками методичної та наукової літератури». 

- « Створення сайтiв та блогiв – це залучення учнiвськоï молодi до творчоï дiяльностi, розвитку творчих здiбностей школярiв».

  - « Педагогiчна спадщина  В.О.Сухомлинського та умови формування толерантностi учасникiв педагогiчного процесу».

- «Формування життєвих компетенцій шляхом продуктивної творчої роботи».

- « Забезпечення формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності».

- «Вивчення основ інформатики в початковій школі та позакласна робота з інформатики. »( Практичний семінар) 

-« Інтерактивні методи роботи як засіб активізації  навчально-пізнавальної діяльності учнів. »

 Розглядалися на засiданнях методичного об’єднання питання вивчення iнформатики в структурi 11 рiчноï школи, органiзацiя профiльного навчання та методичнi рекомендацiï щодо вивчення iнформатики у 10 класi за новими програмами. 

Багато уваги вчителi iнформатики придiляли самоосвітній   дiяльностi. Проблеми над якими працювали вчителi сучаснi, актуальнi та вiдповiдають вимогам сучасного уроку: « Технологiя роботи з обдарованими дiтьми в умовах профiльного навчання» (Караша Г.Ι.),  « Методичне забезпечення сучасного уроку iнформатики» (Полiшко Л.Ι.), « Розвиток громадянськоï компетентностi учнiв на уроках iнформатики» ( Хацько Т.М.), «Методи активiзацiï пiзнавальноï дiяльностi учнiв на уроках»

( Рева Л.В.).

Вчителi мiста приймають активну участь в роботi обласних семiнарiв ( Рева Л.В., Караша Г.Ι., Полiшко Л. Ι.), вiдвiдували семiнар по розв’язуванню задач пiдвищеноï складностï та олiмпiадних задач (Караша Г.Ι.).   Створенi та працюють шкiльнi сайти,  блоги вчителів, але не в усіх школах.

Серед учнів та вчителів було проведено анкетування. Постійно проводяться моніторингові дослідження якості знань учнів.

            Основні завдання в роботі МО на наступний рік:

·  Продовжувати роботу по удосконаленню професійного рівня вчителів.

·   Використання проектної методики для формування навичок мислення високого рівня на уроках інформатики.

·  Пошук обдарованих дітей.

·  Вивчення та впровадження в учбовий процес нових технологій та нових офісних програм.

·  Особливості практичного впровадження компетентнісного підходу в процесі викладання інформатики в умовах  профільної освіти.

·  Створення та функціювання  в усіх  школах шкільних сайтів та блогів.